E 55

Bobcat E55 sdílí hlavní konstrukční přístup nové generace bagrů Bobcat, který začal s modely E32 a E35 a následuje je s obrovským úspěchem. Důraz kladený na spolehlivost, komfort obsluhy, jemné a plynulé řízení výkonu motoru a vynikající hydraulický výkon jsou parametry, pro které právě bagry Bobcat určují standardy v tomto odvětví.

E55 nabízí celou řadu výhod a nových technologií. Systém snímání zatížení, který přizpůsobuje výstupní výkon okamžité potřebě, pístové čerpadlo s proměnlivým zdvihovým objemem - srdce senzorového systému snímání zatížení, dodává olej tam, kde je potřeba. Výkon je vždy optimální, a to jak při těžkých pracovních podmínkách vyžadujících maximální rypnou sílu, tak i v lehčích pro dosažení vyšší pojezdové rychlosti a tím krátkých pracovních cyklů.

V zájmu snížení spotřeby paliva, snížení hluku a snaze vytvořit příjemnější prostředí je Bobcat E55 standardně vybaven funkcí "automatické detekce nečinnosti". Tato funkce (po aktivaci obsluhou stroje) automaticky sníží otáčky a přepne na "volnoběh" pokaždé, pokud stroj vykazuje nečinnosti delší než 4 sekundy. V okamžiku, kdy obsluha znovu spustí pohyb stroje, škrticí klapky se okamžitě vrátí do původní polohy a Vy tak máte ihned k dispozici veškerý výkon, který potřebujete.

 

Prodej a servis zemědělské techniky

Díky komplexnosti našich služeb - tj. odborný a kvalifikovaný servis, poradenská činnost, solidní prodej s efektivním poradenstvím v oblasti financování, jsme schopni pružně reagovat na všechny požadavky rychle se měnícího trhu a dávat tak zelenou snům našim partnerům - zemědělcům a hospodářům.

Kontaktujte nás