PG

Přepravní cisterny Samson jsou neustále modernizovány i díky vývojovému oddělení, kterým firma Samson disponuje a dá se říci, že cisterny Samson určují světový směr vývoje v technických požadavcích na cisterny. O tom svědčí i široká paleta typů a velikostí, které v současné době Samson nabízí. Rozsah velikostí je od 16.000 litrů až po 35.000 litrů a navyšování objemů vyráběných cisteren vycházelo z požadavků zákazníků. Podvozkové části všech cisteren Samson jsou hydraulicky odpruženy, cisterny jsou vybaveny sekčním vyprazdňováním z důvodu lepšího dotěžování tažného prostředku při aplikaci. Cisterny Samson nabízejí několik variant plnění jako například: externí plnění horní nebo spodní, horní rampa, boční nasávací čerpadlo, několik typů SAP ramen včetně typu s kloubovou koncovkou na konci ramene. U cisteren Samson najdete i vývod pro možnost plnění postřikovače. Samson je známý svými výkonnými nasávacími čerpadly a v současnosti používá u cisteren oběžná lopatková čerpadla o výkonu 16.500 litrů/min. Cisterny Samson nejsou vakuové a tím se zkracuje doba nasávání a současně nedochází k velkým změnám tlaků v cisterně v průběhu nasávání, což příznivě ovlivňuje životnost. Vývoj se posunul také v oblasti řídících terminálů pro obsluhu a Samson dnes nabízí tři varianty a to SlurryMaster 3000, SlurryMaster 6000 a nově i SlurryMaster 8000, což je dotykový terminál. U cisteren Samson lze vždy nalézt vhodnou variantu pro široké využití v provozu.

Prodej a servis zemědělské techniky

Díky komplexnosti našich služeb - tj. odborný a kvalifikovaný servis, poradenská činnost, solidní prodej s efektivním poradenstvím v oblasti financování, jsme schopni pružně reagovat na všechny požadavky rychle se měnícího trhu a dávat tak zelenou snům našim partnerům - zemědělcům a hospodářům.

Kontaktujte nás